...
afimo logo white

kredyt hipoteczny

Kredyt na start

Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało nowy program mieszkaniowy „Kredyt Mieszkaniowy na Start” zastępujący Bezpieczny Kredyt 2%. Przewidywany termin wejścia w życie – połowa 2024 r. 

Przez ostatnie 12 miesięcy pozyskałem:

0

odbytych konsultacji w sprawie kredytu hipotecznego

0

połączeń telefonicznych w sprawie kredytu hipotecznego

0 mln

pozyskanego finansowania

Ogólne informacje o programie

beneficjenci programu

Beneficjenci programu:

- single, którzy nie ukończyli 35 lat,
- osoby, które mają co najmniej jedno dziecko (bez limitu wieku),
- osoby, które nie miały i nie mają własnego mieszkania czy domu jednorodzinnego.

wyjątki

Wyjątki:

- posiadanie udziału w mieszkaniu/domu nie wyższego niż 50% - uzyskane w drodze dziedziczenia lub darowizny,
- osoby, które mają jedno mieszkanie, a w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci,
- dwie osoby będą mogły ŁĄCZNIE posiadać udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania/domu – uzyskanego na drodze dziedziczenia lub darowizny np. oboje po max 25%,
- osoby, które chcą pokryć koszty partycypacji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) albo TBS lub chcą pokryć wkład wnoszony w związku ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu.

kwota kredytu

Maksymalna kwota kredytu:

- 200 tys zł dla 1 os gospodarstwa domowego,
- 400 tys zł dla 2 os gospodarstwa domowego,
- 450 tys zł dla 3 os gospodarstwa domowego,
- 500 tys zł dla 4 os gospodarstwa domowego,
- 600 tys zł dla 5 os i większego gospodarstwa domowego.

WAŻNE! Kredyt będzie można wziąć większy, ale dopłata będzie obowiązywała wyłącznie do powyższych kwot.

oprocentowanie

Oprocentowanie:

Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu do:
- 1,5%. w przypadku 1os/2os gospodarstwa domowego,
- 1% w przypadku 3 os gospodarstwa domowego,
- 0,5% przypadku 4 os gospodarstwa domowego,
- 0,00% przypadku 5 os gospodarstwa domowego,
- 0,00% w przypadku kredytów udzielanych na pokrycie kasztów partycypacji w TBS lub spółdzielnie mieszkaniowej.

dochody

Kryterium dochodowe:

Warunkiem uzyskania dopłat do rat ma być kryterium dochodowe oparte o próg podatkowy ( 120 tyś zł brutto). Kryterium zmienia się wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego :
- 10 tyś brutto dla 1 oś gospodarstwa domowego,
- 18 tyś brutto dla 2 oś gospodarstwa domowego,
- 23 tyś brutto dla 3 oś gospodarstwa domowego,
- 28 tyś brutto dla 4 oś gospodarstwa domowego,
- 33 tyś brutto dla 1 oś gospodarstwa domowego.

Przekroczenie limitów będzie oznaczać wykluczenie z programu – dopłaty będą odpowiednio zmniejszane. W przypadku przekroczenia limitu przez gospodarstwo jednoosobowe , za każda złotówkę przekroczenia limitu dopłata będzie pomniejszana o 50 groszy, a w przypadku gospodarstwa dwuosobowego albo większego o 25 groszy. 

Umowa przedwstępna sprzedaży - do pobrania

umowa kredytowa

Umowa przedwstępna sprzedaży

Umowa przedwstępna do kredytu na start to dokument prawny, który reguluje warunki i zobowiązania stron w związku z planowaną transakcją finansową dotyczącą rozpoczęcia nowego przedsięwzięcia.

Umów się na konsultacje w sprawie kredytu na start

Jeszcze nie odchodź

Zatrzymaj się!

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony. Jestem przekonany, że mogę Ci pomóc w realizacji Twoich celów finansowych. Wypełnij poniższy formularz, aby umówić się ze mną na DARMOWĄ konsultację. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.